Mattheus 17:5

SVTerwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!
Steph ετι αυτου λαλουντος ιδου νεφελη φωτεινη επεσκιασεν αυτους και ιδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα αυτου ακουετε
Trans.eti autou lalountos idou nephelē phōteinē epeskiasen autous kai idou phōnē ek tēs nephelēs legousa outos estin o yios mou o agapētos en ō eudokēsa autou akouete

Algemeen

Zie ook: Schaduw, Wolken
Deuteronomium 18:19, Jesaja 42:1, Mattheus 3:17, Markus 1:11, Markus 9:7, Lukas 3:22, Lukas 9:35, Handelingen 3:22, Colossenzen 1:13, 2 Petrus 1:17

Aantekeningen

Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ετι
nog
αυτου
Terwijl hij
λαλουντος
sprak

-
ιδου
ziet

-
νεφελη
de wolk
φωτεινη
een luchtige
επεσκιασεν
overschaduwd

-
αυτους
heeft hen
και
en
ιδου
ziet

-
φωνη
een stem
εκ
uit
της
-
νεφελης
wolk
λεγουσα
zeggende

-
ουτος
Deze
εστιν
is

-
ο
-
υιος
Zoon
μου
Mijn
ο
-
αγαπητος
geliefde
εν
in
ω
Denwelken
ευδοκησα
Ik Mijn welbehagen heb

-
αυτου
Hem
ακουετε
hoort

-

Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!