Mattheus 17:7

SVEn Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet.
Steph και προσελθων ο ιησους ηψατο αυτων και ειπεν εγερθητε και μη φοβεισθε
Trans.kai proselthōn o iēsous ēpsato autōn kai eipen egerthēte kai mē phobeisthe

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
προσελθων
bij hen komende

-
ο
-
ιησους
Jezus
ηψατο
raakte

-
αυτων
hen
και
-
ειπεν
en zeide

-
εγερθητε
Staat op

-
και
en
μη
niet
φοβεισθε
vreest

-

En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!