Mattheus 18:10

SVZiet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is.
Steph ορατε μη καταφρονησητε ενος των μικρων τουτων λεγω γαρ υμιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος βλεπουσιν το προσωπον του πατρος μου του εν ουρανοις
Trans.orate mē kataphronēsēte enos tōn mikrōn toutōn legō gar ymin oti oi angeloi autōn en ouranois dia pantos blepousin to prosōpon tou patros mou tou en ouranois

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Engelen, Hemel, Zonde
Psalm 34:8

Aantekeningen

Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ορατε
Ziet toe

-
μη
dat gij niet
καταφρονησητε
veracht

-
ενος
een
των
Die
μικρων
kleinen
τουτων
van deze
λεγω
Ik zeg

-
γαρ
Want
υμιν
ulieden
οτι
dat
οι
-
αγγελοι
engelen
αυτων
hun
εν
in
ουρανοις
de hemelen
δια
altijd
παντος
-
βλεπουσιν
zien

-
το
-
προσωπον
het aangezicht
του
-
πατρος
Vaders
μου
Mijns
του
-
εν
in
ουρανοις
de hemelen

Ziet toe, dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg ulieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!