Mattheus 18:12

SVWat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken?
Steph τι υμιν δοκει εαν γενηται τινι ανθρωπω εκατον προβατα και πλανηθη εν εξ αυτων ουχι αφεισ τα εννενηκονταεννεα επι τα ορη πορευθεις ζητει το πλανωμενον
Trans.ti ymin dokei ean genētai tini anthrōpō ekaton probata kai planēthē en ex autōn ouchi apheis̱ ta ennenēkontaennea epi ta orē poreutheis zētei to planōmenon

Algemeen

Zie ook: Bergen, Schapen
Lukas 15:3

Aantekeningen

Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
Wat
υμιν
-
δοκει
dunkt

-
εαν
indien
γενηται
had

-
τινι
enig
ανθρωπω
mens
εκατον
honderd
προβατα
schapen
και
en
πλανηθη
afgedwaald ware

-
εν
een
εξ
uit
αυτων
dezelve
ουχι
zal hij niet
αφεις
laten

-
τα
het
ενενηκοντα
de negen en negentig
εννεα
-
επι
en op
τα
-
ορη
de bergen
πορευθεις
heengaande

-
ζητει
zoeken

-
το
-
πλανωμενον
afgedwaalde

-

Wat dunkt u, indien enig mens honderd schapen had, en een uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heengaande, het afgedwaalde zoeken?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!