Mattheus 18:15

SVMaar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.
Steph εαν δε αμαρτηση εισ σε ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου
Trans.ean de amartēsē eis̱ se o adelphos sou ypage kai elenxon auton metaxy sou kai autou monou ean sou akousē ekerdēsas ton adelphon sou

Algemeen

Zie ook: Tucht, Zonde
Leviticus 19:17, Spreuken 17:10, Lukas 17:3, Jakobus 5:19

In deze en de volgende twee teksten wordt beschreven hoe men met een broeder moet omgaan als die heeft gezondigd. Als eerste moet men er zelf opgaan en het onderling oplossen. Lukt dat niet neem dan meerdere getuigen mee, die of kunnen bemiddelen of minstens als getuige kunnen optreden wat er is gebeurd. Luistert deze broeder nog niet, dan pas moet het in de gemeente gebracht worden en de zonde in het openbaar gebracht worden. Als zelfs dan nog niet wordt geluisterd, dan mag deze persoon als een heiden worden beschouwd.


Aantekeningen

Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εαν
indien
δε
Maar
αμαρτηση
gezondigd heeft

-
εις
tegen
σε
-
ο
-
αδελφος
broeder
σου
uw
υπαγε
ga heen

-
και
en
ελεγξον
bestraf

-
αυτον
hem
μεταξυ
tussen
σου
-
και
en
αυτου
hem
μονου
alleen
εαν
indien
σου
hij
ακουση
hoort

-
εκερδησας
gewonnen

-
τον
-
αδελφον
broeder
σου
zo hebt gij uw

Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!