Mattheus 18:17

SVEn indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.
Steph εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης
Trans.ean de parakousē autōn eipe tē ekklēsia ean de kai tēs ekklēsias parakousē estō soi ōsper o ethnikos kai o telōnēs

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Tollenaar, Tucht
1 Corinthiers 5:9, 2 Thessalonicensen 3:14

Aantekeningen

En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εαν
indien
δε
En
παρακουση
geen gehoor geeft

-
αυτων
hij denzelven
ειπε
zo zeg

-
τη
-
εκκλησια
het der gemeente
εαν
indien
δε
en
και
hij ook
της
-
εκκλησιας
der gemeente
παρακουση
geen gehoor geeft

-
εστω
zo zij

-
σοι
hij
ωσπερ
als
ο
-
εθνικος
de heiden
και
en
ο
-
τελωνης
de tollenaar

En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!