Mattheus 18:29

SVZijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen.
Steph πεσων ουν ο συνδουλος αυτου εισ τουσ ποδασ αυτου παρεκαλει αυτον λεγων μακροθυμησον επ εμοι και παντα αποδωσω σοι
Trans.pesōn oun o syndoulos autou eis̱ tous̱ podas̱ autou parekalei auton legōn makrothymēson ep emoi kai panta apodōsō soi

Algemeen

Zie ook: Lankmoedig

Aantekeningen

Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πεσων
nedervallende

-
ουν
dan
ο
-
συνδουλος
mededienstknecht
αυτου
Zijn
εις
aan
τους
-
ποδας
voeten
αυτου
zijn
παρεκαλει
bad

-
αυτον
hem
λεγων
zeggende

-
μακροθυμησον
Wees lankmoedig

-
επ
over
εμοι
mij
και
en
αποδωσω
betalen

-
σοι
ik zal

Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!