Mattheus 19:1

SVEn het geschiedde, toen Jezus deze woorden geeindigd had, dat Hij vertrok van Galilea, en kwam over de Jordaan, in de landpalen van Judea.
Steph και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους μετηρεν απο της γαλιλαιας και ηλθεν εις τα ορια της ιουδαιας περαν του ιορδανου
Trans.kai egeneto ote etelesen o iēsous tous logous toutous metēren apo tēs galilaias kai ēlthen eis ta oria tēs ioudaias peran tou iordanou

Algemeen

Zie ook: Galilea, Grens, Grenzen, Jezus Christus, Jordaan, Judea
Markus 10:1

Overzicht


Aantekeningen

En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij vertrok van Galilea, en kwam over de Jordaan, in de landpalen van Judea.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
het geschiedde

-
οτε
toen
ετελεσεν
geëindigd had

-
ο
-
ιησους
Jezus
τους
-
λογους
woorden
τουτους
deze
μετηρεν
dat Hij vertrok

-
απο
van
της
-
γαλιλαιας
Galiléa
και
en
ηλθεν
kwam

-
εις
in
τα
-
ορια
de landpalen
της
-
ιουδαιας
van Judéa
περαν
over
του
-
ιορδανου
de Jordaan

En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij vertrok van Galilea, en kwam over de Jordaan, in de landpalen van Judea.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!