Mattheus 19:20

SVDe jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog?
Steph λεγει αυτω ο νεανισκος παντα ταυτα εφυλαξαμην εκ νεοτητοσ μου τι ετι υστερω
Trans.legei autō o neaniskos panta tauta ephylaxamēn ek neotētos̱ mou ti eti ysterō

Algemeen

Zie ook: Markus 10:20, Lukas 18:21

Aantekeningen

De jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγει
zeide

-
αυτω
tot Hem
ο
-
νεανισκος
De jongeling
παντα
Al
ταυτα
deze dingen
εφυλαξαμην
heb ik onderhouden

-
εκ
van
νεοτητος
jonkheid
μου
mijn
τι
af; wat
ετι
nog
υστερω
ontbreekt mij

-

De jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!