Mattheus 19:25

SVZijn discipelen nu, [dit] horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?
Steph ακουσαντες δε οι μαθηται αυτου εξεπλησσοντο σφοδρα λεγοντες τις αρα δυναται σωθηναι
Trans.akousantes de oi mathētai autou exeplēssonto sphodra legontes tis ara dynatai sōthēnai

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf)

Aantekeningen

Zijn discipelen nu, [dit] horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ακουσαντες
horende

-
δε
nu
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
Zijn
εξεπλησσοντο
verslagen

-
σφοδρα
werden zeer
λεγοντες
zeggende

-
τις
Wie
αρα
-
δυναται
kan

-
σωθηναι
zalig worden

-

Zijn discipelen nu, [dit] horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!