Mattheus 19:29

SVEn zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beerven.
Steph και πας οσ αφηκεν οικιας η αδελφους η αδελφας η πατερα η μητερα η γυναικα η τεκνα η αγρους ενεκεν του ονοματος μου εκατονταπλασιονα ληψεται και ζωην αιωνιον κληρονομησει
Trans.kai pas os̱ aphēken oikias ē adelphous ē adelphas ē patera ē mētera ē gynaika ē tekna ē agrous eneken tou onomatos mou ekatontaplasiona lēpsetai kai zōēn aiōnion klēronomēsei

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid, Huis, Leven (eeuwig)
Deuteronomium 33:9, Job 42:12

Aantekeningen

En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beerven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πας
zo
ος
wie
αφηκεν
zal verlaten hebben

-
οικιας
huizen
η
of
αδελφους
broeders
η
of
αδελφας
zusters
η
of
πατερα
vader
η
of
μητερα
moeder
η
of
γυναικα
vrouw
η
of
τεκνα
kinderen
η
of
αγρους
akkers
ενεκεν
om
του
-
ονοματος
Naams
μου
Mijns
εκατονταπλασιονα
wil, die zal honderdvoud
ληψεται
ontvangen

-
και
en
ζωην
leven
αιωνιον
het eeuwige
κληρονομησει
beërven

-

En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!