Mattheus 19:7

SVZij zeiden tot Hem: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten?
Steph λεγουσιν αυτω τι ουν μωσησ ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην
Trans.legousin autō ti oun mōsēs̱ eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolysai autēn

Algemeen

Zie ook: Echtscheiding, Mozes
Deuteronomium 24:1, Jeremia 3:1, Mattheus 5:31

Aantekeningen

Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγουσιν
Zij zeiden

-
αυτω
tot hem
τι
Waarom
ουν
heeft dan
μωσης
Mozes
ενετειλατο
geboden

-
δουναι
te geven

-
βιβλιον
een scheidbrief
αποστασιου
-
και
en
απολυσαι
te verlaten

-
αυτην
haar

Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!