Mattheus 19:9

SVMaar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, [die] doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet [ook] overspel.
Steph λεγω δε υμιν οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου ει μη επι πορνεια και γαμηση αλλην μοιχαται και ο απολελυμενην γαμησασ μοιχαται
Trans.legō de ymin oti os an apolysē tēn gynaika autou ei mē epi porneia kai gamēsē allēn moichatai kai o apolelymenēn gamēsas̱ moichatai

Algemeen

Zie ook: Echtbreuk, Overspel, Echtscheiding, Hertrouwen, Huwelijk, Prostitutie
Mattheus 5:32, Markus 10:11, Lukas 16:18, 1 Corinthiers 7:10

Aantekeningen

Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, [die] doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet [ook] overspel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγω
Ik zeg

-
δε
Maar
υμιν
-
οτι
dat
ος
zo wie
αν
-
απολυση
verlaat

-
την
die
γυναικα
vrouw
αυτου
zijn
μη
-
επι
om
πορνεια
hoererij
και
en
γαμηση
trouwt

-
αλλην
een andere
μοιχαται
doet overspel

-
και
en
ο
-
απολελυμενην
de verlatene

-
γαμησας
trouwt

-
μοιχαται
doet overspel

-

Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, [die] doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet [ook] overspel.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!