Mattheus 1:12

SVEn na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel;
Steph μετα δε την μετοικεσιαν βαβυλωνος ιεχονιας εγεννησεν τον σαλαθιηλ σαλαθιηλ δε εγεννησεν τον ζοροβαβελ
Trans.meta de tēn metoikesian babylōnos iechonias egennēsen ton salathiēl salathiēl de egennēsen ton zorobabel

Algemeen

Zie ook: Ballingschap, Diaspora, Geslachtsregisters, Sealtiel, Zerubbabel
1 Kronieken 3:17, Ezra 3:2

Aantekeningen

En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μετα
na
δε
En
την
-
μετοικεσιαν
overvoering
βαβυλωνος
de Babylonische
ιεχονιας
Jechónias
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
σαλαθιηλ
Saláthiël
σαλαθιηλ
Saláthiël
δε
en
εγεννησεν
gewon

-
τον
-
ζοροβαβελ
Zorobábel

En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!