Mattheus 1:17

ABAl de geslachten dan, van Abraham tot David: veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap: veertien geslachten;en van de Babylonische ballingschap tot Christus: veertien geslachten.
SVAl de geslachten dan, van Abraham tot David, [zijn] veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, [zijn] veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, [zijn] veertien geslachten.
Steph πασαι ουν αι γενεαι απο αβρααμ εως δαβιδ γενεαι δεκατεσσαρες και απο δαβιδ εως της μετοικεσιας βαβυλωνος γενεαι δεκατεσσαρες και απο της μετοικεσιας βαβυλωνος εως του χριστου γενεαι δεκατεσσαρες
Trans.pasai oun ai geneai apo abraam eōs dabid geneai dekatessares kai apo dabid eōs tēs metoikesias babylōnos geneai dekatessares kai apo tēs metoikesias babylōnos eōs tou christou geneai dekatessares

Algemeen

Zie ook: Abraham, David (koning), Geslachtsregisters, Jezus Christus

Prikkel Veertien


Aantekeningen

Al de geslachten dan, van Abraham tot David, [zijn] veertien geslachten;
en van David tot de Babylonische overvoering, [zijn] veertien geslachten;
en van de Babylonische overvoering tot Christus, [zijn] veertien geslachten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πασαι
Al
ουν
dan
αι
-
γενεαι
de geslachten
απο
van
αβρααμ
Abraham
εως
tot
δαυιδ
David
γενεαι
geslachten
δεκατεσσαρες
veertien
και
en
απο
van
δαυιδ
David
εως
tot
της
-
μετοικεσιας
overvoering
βαβυλωνος
de Babylonische
γενεαι
geslachten
δεκατεσσαρες
veertien
και
en
απο
van
της
-
μετοικεσιας
overvoering
βαβυλωνος
de Babylonische
εως
tot
του
-
χριστου
Christus
γενεαι
geslachten
δεκατεσσαρες
veertien

Al de geslachten dan, van Abraham tot David, [zijn] veertien geslachten;
en van David tot de Babylonische overvoering, [zijn] veertien geslachten;
en van de Babylonische overvoering tot Christus, [zijn] veertien geslachten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!