Mattheus 1:19

SVJozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
Steph ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης δικαιος ων και μη θελων αυτην παραδειγματισαι εβουληθη λαθρα απολυσαι αυτην
Trans.iōsēph de o anēr autēs dikaios ōn kai mē thelōn autēn paradeigmatisai eboulēthē lathra apolysai autēn

Algemeen

Zie ook: Jozef (man v. Maria)
Lukas 1:27

Aantekeningen

Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιωσηφ
Jozef
δε
nu
ο
-
ανηρ
man
αυτης
haar
δικαιος
alzo hij rechtvaardig
ων
was

-
και
en
μη
niet
θελων
wilde

-
αυτην
haar
παραδειγματισαι
openbaarlijk te schande maken

-
εβουληθη
was van wil

-
λαθρα
heimelijk
απολυσαι
te verlaten

-
αυτην
haar

Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!