Mattheus 20:19

SVEn zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.
Steph και παραδωσουσιν αυτον τοις εθνεσιν εις το εμπαιξαι και μαστιγωσαι και σταυρωσαι και τη τριτη ημερα αναστησεται
Trans.kai paradōsousin auton tois ethnesin eis to empaixai kai mastigōsai kai staurōsai kai tē tritē ēmera anastēsetai

Algemeen

Zie ook: Geselen, Heiden, Heidenen, Kruisiging, Opstanding (Jezus), Zweepslagen
Mattheus 27:2, Lukas 23:1, Johannes 18:28, Johannes 18:31, Handelingen 3:23

Aantekeningen

En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παραδωσουσιν
overleveren

-
αυτον
zij zullen Hem
τοις
-
εθνεσιν
den heidenen
εις
om
το
-
εμπαιξαι
Hem te bespotten

-
και
en
μαστιγωσαι
te geselen

-
και
en
σταυρωσαι
te kruisigen

-
και
en
τη
-
τριτη
ten derden
ημερα
dage
αναστησεται
zal Hij weder opstaan

-

En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!