Mattheus 21:12

SVEn Jezus ging in den tempel Gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten.
Steph και εισηλθεν ο ιησους εις το ιερον του θεου και εξεβαλεν παντας τους πωλουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω και τας τραπεζας των κολλυβιστων κατεστρεψεν και τας καθεδρας των πωλουντων τας περιστερας
Trans.kai eisēlthen o iēsous eis to ieron tou theou kai exebalen pantas tous pōlountas kai agorazontas en tō ierō kai tas trapezas tōn kollybistōn katestrepsen kai tas kathedras tōn pōlountōn tas peristeras

Algemeen

Zie ook: Duif, Jezus Christus, Tempelberg, Woeker, Woekeraar
Deuteronomium 14:26, Markus 11:15, Lukas 19:45, Johannes 2:14

Aantekeningen

En Jezus ging in den tempel Gods,
en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel,
en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εισηλθεν
ging

-
ο
-
ιησους
Jezus
εις
in
το
-
ιερον
den tempel
του
-
θεου
Gods
και
en
εξεβαλεν
dreef uit

-
παντας
allen
τους
-
πωλουντας
verkochten

-
και
en
αγοραζοντας
kochten

-
εν
in
τω
-
ιερω
den tempel
και
en
τας
-
τραπεζας
de tafelen
των
-
κολλυβιστων
der wisselaars
κατεστρεψεν
keerde om

-
και
en
τας
-
καθεδρας
de zitstoelen
των
-
πωλουντων
die verkochten

-
τας
-
περιστερας
dergenen, die de duiven

En Jezus ging in den tempel Gods, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in den tempel, en keerde om de tafelen der wisselaars, en de zitstoelen dergenen, die de duiven verkochten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!