Mattheus 21:15

SVAls nu de overpriesters en Schriftgeleerden zagen de wonderheden, die Hij deed, en de kinderen, roepende in den tempel, en zeggende: Hosanna den Zone Davids! namen zij dat zeer kwalijk;
Steph ιδοντες δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις τα θαυμασια α εποιησεν και τους παιδας κραζοντας εν τω ιερω και λεγοντας ωσαννα τω υιω δαβιδ ηγανακτησαν
Trans.idontes de oi archiereis kai oi grammateis ta thaumasia a epoiēsen kai tous paidas krazontas en tō ierō kai legontas ōsanna tō yiō dabid ēganaktēsan

Algemeen

Zie ook: David (koning), Hogepriester, Hosanna, Priester, Schriftgeleerde
Markus 11:27

Aantekeningen

Als nu de overpriesters en Schriftgeleerden zagen de wonderheden, die Hij deed, en de kinderen, roepende in den tempel, en zeggende: Hosanna den Zone Davids! namen zij dat zeer kwalijk;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδοντες
zagen

-
δε
Als nu
οι
-
αρχιερεις
de overpriesters
και
en
οι
-
γραμματεις
Schriftgeleerden
τα
-
θαυμασια
de wonderheden
α
die
εποιησεν
Hij deed

-
και
en
τους
-
παιδας
de kinderen
κραζοντας
roepende

-
εν
in
τω
-
ιερω
den tempel
και
en
λεγοντας
zeggende

-
ωσαννα
Hosanna
τω
-
υιω
den Zone
δαυιδ
Davids
ηγανακτησαν
namen zij dat zeer kwalijk

-

Als nu de overpriesters en Schriftgeleerden zagen de wonderheden, die Hij deed, en de kinderen, roepende in den tempel, en zeggende: Hosanna den Zone Davids! namen zij dat zeer kwalijk;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!