Mattheus 21:16

SVEn zeiden tot Hem: Hoort Gij [wel], wat dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij [U] lof toebereid?
Steph και ειπον αυτω ακουεις τι ουτοι λεγουσιν ο δε ιησους λεγει αυτοις ναι ουδεποτε ανεγνωτε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων κατηρτισω αινον
Trans.kai eipon autō akoueis ti outoi legousin o de iēsous legei autois nai oudepote anegnōte oti ek stomatos nēpiōn kai thēlazontōn katērtisō ainon

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Psalm 8:3

Aantekeningen

En zeiden tot Hem: Hoort Gij [wel], wat dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij [U] lof toebereid?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπον
zeiden

-
αυτω
tot Hem
ακουεις
Hoort Gij

-
τι
wat
ουτοι
dezen
λεγουσιν
zeggen

-
ο
-
δε
En
ιησους
Jezus
λεγει
zeide

-
αυτοις
tot hen
ναι
Ja
ουδεποτε
hebt gij nooit
ανεγνωτε
gelezen

-
οτι
-
εκ
Uit
στοματος
den mond
νηπιων
der jonge kinderen
και
en
θηλαζοντων
der zuigelingen

-
κατηρτισω
toebereid

-
αινον
hebt Gij lof

En zeiden tot Hem: Hoort Gij [wel], wat dezen zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij [U] lof toebereid?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!