Mattheus 21:20

SVEn de discipelen, [dat] ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgeboom [zo] terstond verdord?
Steph και ιδοντες οι μαθηται εθαυμασαν λεγοντες πως παραχρημα εξηρανθη η συκη
Trans.kai idontes oi mathētai ethaumasan legontes pōs parachrēma exēranthē ē sykē

Algemeen

Zie ook: Vijgenboom

Aantekeningen

En de discipelen, [dat] ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgeboom [zo] terstond verdord?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ιδοντες
ziende

-
οι
-
μαθηται
de discipelen
εθαυμασαν
verwonderden zich

-
λεγοντες
zeggende

-
πως
Hoe
παραχρημα
terstond
εξηρανθη
verdord

-
η
-
συκη
is de vijgeboom

En de discipelen, [dat] ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgeboom [zo] terstond verdord?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!