Mattheus 21:24

SVEn Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, hetwelk indien gij Mij zult zeggen, zo zal Ik u ook zeggen door wat macht Ik deze dingen doe.
Steph αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν αυτοις ερωτησω υμας καγω λογον ενα ον εαν ειπητε μοι καγω υμιν ερω εν ποια εξουσια ταυτα ποιω
Trans.apokritheis de o iēsous eipen autois erōtēsō ymas kagō logon ena on ean eipēte moi kagō ymin erō en poia exousia tauta poiō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, hetwelk indien gij Mij zult zeggen, zo zal Ik u ook zeggen door wat macht Ik deze dingen doe.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποκριθεις
antwoordende

-
δε
En
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
ερωτησω
vragen

-
υμας
Ik zal
καγω
ook
λογον
woord
ενα
een
ον
hetwelk
εαν
indien
ειπητε
zult zeggen

-
μοι
gij Mij
καγω
ook
υμιν
zo zal Ik
ερω
zeggen

-
εν
door
ποια
wat
εξουσια
macht
ταυτα
Ik deze dingen
ποιω
doe

-

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ik zal u ook een woord vragen, hetwelk indien gij Mij zult zeggen, zo zal Ik u ook zeggen door wat macht Ik deze dingen doe.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!