Mattheus 21:25

SVDe doop van Johannes, van waar was [die], uit de hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelven en zeiden: Indien wij zeggen: Uit de hemel; zo zal Hij ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd?
Steph το βαπτισμα ιωαννου ποθεν ην εξ ουρανου η εξ ανθρωπων οι δε διελογιζοντο παρ εαυτοις λεγοντες εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει ημιν διατι ουν ουκ επιστευσατε αυτω
Trans.to baptisma iōannou pothen ēn ex ouranou ē ex anthrōpōn oi de dielogizonto par eautois legontes ean eipōmen ex ouranou erei ēmin diati oun ouk episteusate autō

Algemeen

Zie ook: Doop (v. Johannes)

Aantekeningen

De doop van Johannes, van waar was [die], uit de hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelven en zeiden: Indien wij zeggen: Uit de hemel; zo zal Hij ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

το
-
βαπτισμα
De doop
ιωαννου
van Johannes
ποθεν
waar
ην
was

-
εξ
van
ουρανου
den hemel
η
of
εξ
uit
ανθρωπων
de mensen
οι
-
δε
En
διελογιζοντο
zij overlegden

-
παρ
bij
εαυτοις
zichzelven
λεγοντες
en zeiden

-
εαν
Indien
ειπωμεν
wij zeggen

-
εξ
uit
ουρανου
den hemel
ερει
zeggen

-
ημιν
zo zal Hij ons
δια
-
τι
-
ουν
dan
ουκ
niet
επιστευσατε
geloofd

-
αυτω
hebt gij hem

De doop van Johannes, van waar was [die], uit de hemel, of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelven en zeiden: Indien wij zeggen: Uit de hemel; zo zal Hij ons zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!