Mattheus 21:3

SVEn indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van node heeft, en hij zal ze terstond zenden.
Steph και εαν τις υμιν ειπη τι ερειτε οτι ο κυριος αυτων χρειαν εχει ευθεωσ δε αποστελει αυτους
Trans.kai ean tis ymin eipē ti ereite oti o kyrios autōn chreian echei eutheōs̱ de apostelei autous

Aantekeningen

En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van node heeft, en hij zal ze terstond zenden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εαν
indien
τις
iemand
υμιν
-
ειπη
zegt

-
τι
iets
ερειτε
zo zult gij zeggen

-
οτι
dat
ο
-
κυριος
de Heere
αυτων
hij zal ze
χρειαν
van node
εχει
heeft

-
ευθεως
terstond
δε
en
αποστελλει
zenden

-
αυτους
deze

En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen, dat de Heere deze van node heeft, en hij zal ze terstond zenden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!