Mattheus 21:32

SVWant Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, [zulks] ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.
Steph ηλθεν γαρ προσ υμασ ιωαννης εν οδω δικαιοσυνης και ουκ επιστευσατε αυτω οι δε τελωναι και αι πορναι επιστευσαν αυτω υμεις δε ιδοντες ου μετεμεληθητε υστερον του πιστευσαι αυτω
Trans.ēlthen gar pros̱ ymas̱ iōannēs en odō dikaiosynēs kai ouk episteusate autō oi de telōnai kai ai pornai episteusan autō ymeis de idontes ou metemelēthēte ysteron tou pisteusai autō

Algemeen

Zie ook: Johannes (de Doper), Pad, Straat, Weg, Tollenaar
Mattheus 3:1

Aantekeningen

Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, [zulks] ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηλθεν
gekomen

-
γαρ
Want
προς
is tot
υμας
-
ιωαννης
Johannes
εν
in
οδω
den weg
δικαιοσυνης
der gerechtigheid
και
en
ουκ
niet
επιστευσατε
geloofd

-
αυτω
hebben hem
οι
-
δε
maar
τελωναι
de tollenaars
και
en
αι
-
πορναι
de hoeren
επιστευσαν
geloofd

-
αυτω
gij hebt hem
υμεις
gij
δε
doch
ιδοντες
ziende

-
ου
geen
μετεμεληθητε
berouw gehad

-
υστερον
hebt daarna
του
-
πιστευσαι
te geloven

-
αυτω
om hem

Want Johannes is tot u gekomen in den weg der gerechtigheid, en gij hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; doch gij, [zulks] ziende, hebt daarna geen berouw gehad, om hem te geloven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!