Mattheus 21:5

SVZegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt [tot] u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende [ezelin].
Steph ειπατε τη θυγατρι σιων ιδου ο βασιλευς σου ερχεται σοι πραυς και επιβεβηκως επι ονον και πωλον υιον υποζυγιου
Trans.eipate tē thygatri siōn idou o basileus sou erchetai soi praus kai epibebēkōs epi onon kai pōlon yion ypozygiou

Algemeen

Zie ook: Ezels, Jeruzalem, Sion, Zachtmoedig
Jesaja 62:11, Zacharia 9:9, Johannes 12:15

Aantekeningen

Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt [tot] u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende [ezelin].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπατε
Zegt

-
τη
-
θυγατρι
der dochter
σιων
Sions
ιδου
Zie

-
ο
-
βασιλευς
Koning
σου
uw
ερχεται
komt

-
σοι
-
πραυς
zachtmoedig
και
en
επιβεβηκως
gezeten

-
επι
op
ονον
een ezelin
και
en
πωλον
een veulen
υιον
zijnde een jong
υποζυγιου
ener jukdragende

Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt [tot] u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende [ezelin].


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!