Mattheus 21:7

SVBrachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelve, en zetten [Hem] daarop.
Steph ηγαγον την ονον και τον πωλον και επεθηκαν επανω αυτων τα ιματια αυτων και επεκαθισεν επανω αυτων
Trans.ēgagon tēn onon kai ton pōlon kai epethēkan epanō autōn ta imatia autōn kai epekathisen epanō autōn

Algemeen

Zie ook: Ezels, Kleding
2 Koningen 9:13, Johannes 12:14

Aantekeningen

Brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelve, en zetten [Hem] daarop.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηγαγον
Brachten

-
την
-
ονον
de ezelin
και
en
τον
-
πωλον
het veulen
και
en
επεθηκαν
legden

-
επανω
daarop
αυτων
hun
τα
-
ιματια
klederen
αυτων
dezelve
και
en
επεκαθισεν
zetten

-
επανω
op
αυτων
-

Brachten de ezelin en het veulen, en legden hun klederen op dezelve, en zetten [Hem] daarop.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!