Mattheus 22:20

SVEn Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
Steph και λεγει αυτοις τινος η εικων αυτη και η επιγραφη
Trans.kai legei autois tinos ē eikōn autē kai ē epigraphē

Aantekeningen

En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λεγει
Hij zeide

-
αυτοις
tot hen
τινος
Wiens
η
-
εικων
beeld
αυτη
is dit
και
en
η
-
επιγραφη
het opschrift

En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!