Mattheus 22:21

SVZij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.
Steph λεγουσιν αυτω καισαρος τοτε λεγει αυτοις αποδοτε ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω
Trans.legousin autō kaisaros tote legei autois apodote oun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō

Algemeen

Zie ook: Overheid
Mattheus 17:25, Romeinen 13:7

Aantekeningen

Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγουσιν
Zij zeiden

-
αυτω
tot Hem
καισαρος
Des keizers
τοτε
Toen
λεγει
zeide Hij

-
αυτοις
tot hen
αποδοτε
Geeft

-
ουν
dan
τα
dat
καισαρος
des keizers
καισαρι
den keizer
και
is, en
τα
dat
του
-
θεου
Gode
τω
-
θεω
Gods

Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!