Mattheus 22:44

SVDe Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter[hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.
Steph ειπεν ο κυριος τω κυριω μου καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου
Trans.eipen o kyrios tō kyriō mou kathou ek dexiōn mou eōs an thō tous echthrous sou ypopodion tōn podōn sou

Algemeen

Zie ook: Voetbank
Psalm 110:1, Markus 12:36, Handelingen 2:34, 1 Corinthiers 15:25, Hebreeen 1:13, Hebreeen 10:13

Aantekeningen

De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter[hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
heeft gezegd

-
ο
-
κυριος
De Heere
τω
-
κυριω
Heere
μου
tot Mijn
καθου
Zit

-
εκ
aan
δεξιων
rechter
μου
Mijn
εως
totdat
αν
-
θω
zal gezet hebben

-
τους
-
εχθρους
vijanden
σου
Ik Uw
υποποδιον
tot een voetbank
των
-
ποδων
voeten
σου
Uwer

De Heere heeft gezegd tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter[hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!