Mattheus 22:5

SVMaar zij, [zulks] niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.
Steph οι δε αμελησαντες απηλθον ο μεν εις τον ιδιον αγρον ο δε εισ την εμποριαν αυτου
Trans.oi de amelēsantes apēlthon o men eis ton idion agron o de eis̱ tēn emporian autou

Aantekeningen

Maar zij, [zulks] niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
Maar
αμελησαντες
zij, niet achtende

-
απηλθον
zijn heengegaan

-
ο
-
μεν
-
εις
tot
τον
-
ιδιον
zijn
αγρον
akker
ο
-
δε
-
εις
tot
την
-
εμποριαν
koopmanschap
αυτου
zijn

Maar zij, [zulks] niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!