Mattheus 23:15

SVWee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij [zijt].
Steph ουαι υμιν γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται οτι περιαγετε την θαλασσαν και την ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και οταν γενηται ποιειτε αυτον υιον γεεννης διπλοτερον υμων
Trans.ouai ymin grammateis kai pharisaioi ypokritai oti periagete tēn thalassan kai tēn xēran poiēsai ena prosēlyton kai otan genētai poieite auton yion geennēs diploteron ymōn

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Gehenna, Proselieten, Schriftgeleerde, Zoon

Aantekeningen

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij [zijt].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουαι
Wee
υμιν
-
γραμματεις
gij Schriftgeleerden
και
en
φαρισαιοι
Farizeën
υποκριται
gij geveinsden
οτι
want
περιαγετε
gij omreist

-
την
-
θαλασσαν
zee
και
en
την
-
ξηραν
land
ποιησαι
te maken

-
ενα
om een
προσηλυτον
Jodengenoot
και
en
οταν
als
γενηται
hij het geworden is

-
ποιειτε
zo maakt gij

-
αυτον
hem
υιον
een kind
γεεννης
der helle
διπλοτερον
tweemaal meer
υμων
dan gij

Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij [zijt].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!