Mattheus 23:18

SVEn zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig.
Steph και ος εαν ομοση εν τω θυσιαστηριω ουδεν εστιν ος δ αν ομοση εν τω δωρω τω επανω αυτου οφειλει
Trans.kai os ean omosē en tō thysiastēriō ouden estin os d an omosē en tō dōrō tō epanō autou opheilei

Algemeen

Zie ook: Altaar, Bijgeloof. volksgeloof

Aantekeningen

En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ος
zo wie
εαν
-
ομοση
gezworen zal hebben

-
εν
bij
τω
-
θυσιαστηριω
het altaar
ουδεν
niets
εστιν
dat is

-
ος
wie
δ
maar
αν
zo
ομοση
gezworen zal hebben

-
εν
bij
τω
-
δωρω
de gave
τω
-
επανω
die daarop
αυτου
-
οφειλει
is, die is schuldig

-

En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!