Mattheus 23:20

SVDaarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is.
Steph ο ουν ομοσας εν τω θυσιαστηριω ομνυει εν αυτω και εν πασιν τοις επανω αυτου
Trans.o oun omosas en tō thysiastēriō omnyei en autō kai en pasin tois epanō autou

Algemeen

Zie ook: Altaar, Bijgeloof. volksgeloof

Aantekeningen

Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
ουν
Daarom
ομοσας
wie zweert

-
εν
bij
τω
-
θυσιαστηριω
het altaar
ομνυει
die zweert

-
εν
bij
αυτω
-
και
en
εν
bij
πασιν
al
τοις
-
επανω
wat daarop
αυτου
hetzelve

Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!