Mattheus 23:3

SVDaarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt [dat] en doet [het]; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.
Steph παντα ουν οσα αν ειπωσιν υμιν τηρειν τηρειτε και ποιειτε κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε λεγουσιν γαρ και ου ποιουσιν
Trans.panta oun osa an eipōsin ymin tērein tēreite kai poieite kata de ta erga autōn mē poieite legousin gar kai ou poiousin

Algemeen

Zie ook: Deuteronomium 17:19, Maleachi 2:6, Romeinen 2:19

Aantekeningen

Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt [dat] en doet [het]; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντα
al
ουν
Daarom
οσα
-
εαν
-
ειπωσιν
zeggen

-
υμιν
zij
τηρειν
dat gij houden zult

-
τηρειτε
houdt

-
και
en
ποιειτε
doet

-
κατα
naar
δε
maar
τα
-
εργα
werken
αυτων
hun
μη
niet
ποιειτε
doet

-
λεγουσιν
zij zeggen

-
γαρ
want
και
het, en
ου
het niet
ποιουσιν
doen

-

Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt [dat] en doet [het]; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!