Mattheus 23:35

SVOpdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar.
Steph οπως ελθη εφ υμας παν αιμα δικαιον εκχυνομενον επι της γης απο του αιματος αβελ του δικαιου εως του αιματος ζαχαριου υιου βαραχιου ον εφονευσατε μεταξυ του ναου και του θυσιαστηριου
Trans.opōs elthē eph ymas pan aima dikaion ekchynomenon epi tēs gēs apo tou aimatos abel tou dikaiou eōs tou aimatos zachariou yiou barachiou on ephoneusate metaxy tou naou kai tou thysiastēriou

Algemeen

Zie ook: Abel, Altaar, Rechtvaardigheid, Zacharia (profeet)
Genesis 4:8, 2 Kronieken 24:20, 2 Kronieken 24:21, Hebreeen 11:4

Aantekeningen

Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οπως
Opdat
ελθη
kome

-
εφ
op
υμας
-
παν
al
αιμα
het bloed
δικαιον
het rechtvaardige
εκχυνομενον
dat vergoten is

-
επι
op
της
-
γης
de aarde
απο
van
του
-
αιματος
bloed
αβελ
Abels
του
-
δικαιου
des rechtvaardigen
εως
af, tot
του
-
αιματος
op het bloed
ζαχαριου
van Zacharía
υιου
den zoon
βαραχιου
van Barachía
ον
welken
εφονευσατε
gij gedood hebt

-
μεταξυ
tussen
του
-
ναου
den tempel
και
en
του
-
θυσιαστηριου
het altaar

Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!