Mattheus 23:37

SVJeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.
Steph ιερουσαλημ ιερουσαλημ η αποκτεινουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν τα τεκνα σου ον τροπον επισυναγει ορνις τα νοσσια εαυτησ υπο τας πτερυγας και ουκ ηθελησατε
Trans.ierousalēm ierousalēm ē apokteinousa tous prophētas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autēn posakis ēthelēsa episynagagein ta tekna sou on tropon episynagei ornis ta nossia eautēs̱ ypo tas pterygas kai ouk ēthelēsate

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Kip, Kuiken, Profeet, Vleugel, veer
Psalm 17:8, Psalm 91:4, Mattheus 21:35, Mattheus 21:36, Lukas 13:34

Aantekeningen

Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιερουσαλημ
Jeruzalem
ιερουσαλημ
Jeruzalem
η
-
αποκτενουσα
doodt

-
τους
-
προφητας
gij, die de profeten
και
en
λιθοβολουσα
stenigt

-
τους
-
απεσταλμενους
gezonden zijn

-
προς
die tot
αυτην
-
ποσακις
hoe menigmaal
ηθελησα
willen

-
επισυναγαγειν
bijeenvergaderen

-
τα
-
τεκνα
kinderen
σου
heb Ik uw
ον
-
τροπον
gelijkerwijs
επισυναγει
bijeenvergadert

-
ορνις
een hen
τα
-
νοσσια
kiekens
εαυτης
haar
υπο
onder
τας
-
πτερυγας
de vleugels
και
en
ουκ
gijlieden hebt niet
ηθελησατε
gewild

-

Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!