Mattheus 23:39

SVWant Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren!
Steph λεγω γαρ υμιν ου μη με ιδητε απ αρτι εως αν ειπητε ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου
Trans.legō gar ymin ou mē me idēte ap arti eōs an eipēte eulogēmenos o erchomenos en onomati kyriou

Algemeen

Zie ook: Psalm 118:26

Aantekeningen

Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγω
Ik zeg

-
γαρ
Want

υμιν

gij

ου

niet

μη

niet

με

Mij

ιδητε

zult zien


-
απ
van
αρτι
nu aan
εως
totdat
αν
-
ειπητε
gij zeggen zult

-
ευλογημενος
Gezegend

-
ο
-
ερχομενος
Hij, Die komt

-
εν
in
ονοματι
den Naam
κυριου
des Heeren

Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend [is] Hij, Die komt in den Naam des Heeren!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!