Mattheus 24:12

ABEn omdat de wetteloosheid zal toenemen, zodat de liefde van velen zal verkillen.
SVEn omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.
Steph και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων
Trans.kai dia to plēthynthēnai tēn anomian psygēsetai ē agapē tōn pollōn

Algemeen

Zie ook: Eindtijd
2 Timotheus 3:1

Aantekeningen

En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
δια
omdat
το
-
πληθυνθηναι
vermenigvuldigd zal worden

-
την
-
ανομιαν
de ongerechtigheid
ψυγησεται
verkouden

-
η
-
αγαπη
zo zal de liefde
των
-
πολλων
van velen

En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!