Mattheus 24:22

SVEn zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
Steph και ει μη εκολοβωθησαν αι ημεραι εκειναι ουκ αν εσωθη πασα σαρξ δια δε τους εκλεκτους κολοβωθησονται αι ημεραι εκειναι
Trans.kai ei mē ekolobōthēsan ai ēmerai ekeinai ouk an esōthē pasa sarx dia de tous eklektous kolobōthēsontai ai ēmerai ekeinai

Algemeen

Zie ook: Eindtijd

Aantekeningen

En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ει
zo
μη
niet
εκολοβωθησαν
verkort werden

-
αι
-
ημεραι
dagen
εκειναι
die
ουκ
geen
αν
zou behouden worden
εσωθη
-

-
πασα
-
σαρξ
vlees
δια
om
δε
maar
τους
-
εκλεκτους
der uitverkorenen
κολοβωθησονται
verkort worden

-
αι
-
ημεραι
dagen
εκειναι
wil zullen die

En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!