Mattheus 24:30

SVEn alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
Steph και τοτε φανησεται το σημειον του υιου του ανθρωπου εν τω ουρανω και τοτε κοψονται πασαι αι φυλαι της γης και οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου μετα δυναμεως και δοξης πολλης
Trans.kai tote phanēsetai to sēmeion tou yiou tou anthrōpou en tō ouranō kai tote kopsontai pasai ai phylai tēs gēs kai opsontai ton yion tou anthrōpou erchomenon epi tōn nephelōn tou ouranou meta dynameōs kai doxēs pollēs

Algemeen

Zie ook: Huilen, Wenen, Jezus Christus (God), Zoon des mensen, Messiasverwachting, Wederkomst, Wolken
Daniel 7:10, Mattheus 16:27, Mattheus 25:31, Mattheus 26:64, Markus 13:26, Markus 14:62, Lukas 21:27, Handelingen 1:11, 2 Thessalonicensen 1:10, Openbaring 1:7

Aantekeningen

En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τοτε
alsdan
φανησεται
verschijnen

-
το
-
σημειον
het teken
του
-
υιου
van den Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
εν
zal in
τω
-
ουρανω
den hemel
και
en
τοτε
dan
κοψονται
wenen

-
πασαι
zullen al
αι
-
φυλαι
de geslachten
της
-
γης
der aarde
και
en
οψονται
zien

-
τον
-
υιον
zullen den Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
ερχομενον
komende

-
επι
op
των
-
νεφελων
de wolken
του
-
ουρανου
des hemels
μετα
met
δυναμεως
kracht
και
en
δοξης
heerlijkheid
πολλης
grote

En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!