Mattheus 24:31

SVEn Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve.
Steph και αποστελει τους αγγελους αυτου μετα σαλπιγγος φωνησ μεγαλης και επισυναξουσιν τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων απ ακρων ουρανων εως ακρων αυτων
Trans.kai apostelei tous angelous autou meta salpingos phōnēs̱ megalēs kai episynaxousin tous eklektous autou ek tōn tessarōn anemōn ap akrōn ouranōn eōs akrōn autōn

Algemeen

Zie ook: Engelen, Geluid, Sjofar, Bazuin, Trompet
1 Corinthiers 15:52, 1 Thessalonicensen 4:16

Aantekeningen

En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποστελει
uitzenden

-
τους
-
αγγελους
engelen
αυτου
Hij zal Zijn
μετα
met
σαλπιγγος
een bazuin
φωνης
geluid
μεγαλης
van groot
και
en
επισυναξουσιν
bijeenvergaderen

-
τους
-
εκλεκτους
uitverkorenen
αυτου
derzelve
εκ
uit
των
-
τεσσαρων
de vier
ανεμων
winden
απ
van
ακρων
uiterste
ουρανων
der hemelen
εως
tot
ακρων
het uiterste
αυτων
zij zullen Zijn

En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve.

____

En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!