Mattheus 24:4

ABEn Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
SVEn Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
Steph και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις βλεπετε μη τις υμας πλανηση
Trans.kai apokritheis o iēsous eipen autois blepete mē tis ymas planēsē

Algemeen

Zie ook: Eindtijd, Jezus Christus
Jeremia 29:8, Efeziers 5:6, Colossenzen 2:18, 2 Thessalonicensen 2:3, 1 Johannes 4:1

Aantekeningen

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αποκριθεις
antwoordende

-
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
βλεπετε
Ziet toe

-
μη
niemand
τις
-
υμας
dat
πλανηση
verleide

-

En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!