Mattheus 24:44

SVDaarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
Steph δια τουτο και υμεις γινεσθε ετοιμοι οτι η ωρα ου δοκειτε ο υιος του ανθρωπου ερχεται
Trans.dia touto kai ymeis ginesthe etoimoi oti ē ōra ou dokeite o yios tou anthrōpou erchetai

Algemeen

Zie ook: Eindtijd, Jezus Christus (God), Zoon des mensen

Aantekeningen

Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
Daarom
τουτο
-
και
ook
υμεις
gij
γινεσθε
zijt

-
ετοιμοι
bereid
οτι
want
η
in welke
ωρα
ure
ου
gij het niet
δοκειτε
meent

-
ο
-
υιος
zal de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
ερχεται
komen

-

Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!