Mattheus 24:45

SVWie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder [hun] voedsel te geven ter rechter tijd?
Steph τις αρα εστιν ο πιστος δουλος και φρονιμος ον κατεστησεν ο κυριος αυτου επι της θεραπειασ αυτου του διδοναι αυτοις την τροφην εν καιρω
Trans.tis ara estin o pistos doulos kai phronimos on katestēsen o kyrios autou epi tēs therapeias̱ autou tou didonai autois tēn trophēn en kairō

Algemeen

Zie ook: Voedsel (geestelijk)
Mattheus 25:21, Lukas 12:42

Aantekeningen

Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder [hun] voedsel te geven ter rechter tijd?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τις
Wie
αρα
-
εστιν
is

-
ο
-
πιστος
de getrouwe
δουλος
dienstknecht
και
en
φρονιμος
voorzichtige
ον
denwelken
κατεστησεν
gesteld heeft

-
ο
-
κυριος
heer
αυτου
zijn
επι
over
της
-
θεραπειας
dienstboden
αυτου
om hunlieder
του
-
διδοναι
te geven

-
αυτοις
zijn
την
-
τροφην
voedsel
εν
ter
καιρω
rechter tijd

Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder [hun] voedsel te geven ter rechter tijd?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!