Mattheus 24:9

ABDan zullen zij je overleveren aan verdrukking en zullen je doden en je zult gehaat worden door alle volken omwille van Mijn Naam.
SVAlsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
Steph τοτε παραδωσουσιν υμας εις θλιψιν και αποκτενουσιν υμας και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων των εθνων δια το ονομα μου
Trans.tote paradōsousin ymas eis thlipsin kai apoktenousin ymas kai esesthe misoumenoi ypo pantōn tōn ethnōn dia to onoma mou

Algemeen

Zie ook: Christenvervolging, Eindtijd
Mattheus 10:17, Lukas 21:11, Lukas 21:12, Johannes 15:20, Johannes 16:2, Openbaring 2:10

Aantekeningen

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τοτε
Alsdan
παραδωσουσιν
overleveren

-
υμας
zullen zij
εις
in
θλιψιν
verdrukking
και
en
αποκτενουσιν
doden

-
υμας
zullen
και
en
εσεσθε
worden

-
μισουμενοι
gij zult gehaat

-
υπο
van
παντων
alle
των
-
εθνων
volken
δια
om
το
-
ονομα
Naams
μου
Mijns

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!