Mattheus 25:10

SVAls zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed [waren], gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.
Steph απερχομενων δε αυτων αγορασαι ηλθεν ο νυμφιος και αι ετοιμοι εισηλθον μετ αυτου εις τους γαμους και εκλεισθη η θυρα
Trans.aperchomenōn de autōn agorasai ēlthen o nymphios kai ai etoimoi eisēlthon met autou eis tous gamous kai ekleisthē ē thyra

Algemeen

Zie ook: Bruidegom, Bruiloft

Aantekeningen

Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed [waren], gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απερχομενων
heengingen

-
δε
Als zij nu
αυτων
hem
αγορασαι
om te kopen

-
ηλθεν
kwam

-
ο
-
νυμφιος
de bruidegom
και
en
αι
-
ετοιμοι
die gereed
εισηλθον
gingen

-
μετ
met
αυτου
-
εις
in tot
τους
-
γαμους
de bruiloft
και
en
εκλεισθη
werd gesloten

-
η
-
θυρα
de deur

Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed [waren], gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!