Mattheus 25:13

SVZo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in welke de Zoon des mensen komen zal.
Steph γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την ημεραν ουδε την ωραν εν η ο υιοσ του ανθρωπου ερχεται
Trans.grēgoreite oun oti ouk oidate tēn ēmeran oude tēn ōran en ē o yios̱ tou anthrōpou erchetai

Algemeen

Zie ook: alverzoening, Eindtijd, Eindtijd voorspellingen, Jezus Christus (God), Zoon des mensen
Mattheus 24:42, Markus 13:33, Markus 13:35

Aantekeningen

Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in welke de Zoon des mensen komen zal.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γρηγορειτε
Zo waakt

-
ουν
dan
οτι
want
ουκ
niet
οιδατε
gij weet

-
την
-
ημεραν
den dag
ουδε
noch
την
-
ωραν
de ure
εν
in
η
dewelke
ο
-
υιος
de Zoon
του
-
ανθρωπου
des mensen
ερχεται
komen zal

-

Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in welke de Zoon des mensen komen zal.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!