Mattheus 25:21

SVEn zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.
Steph εφη δε αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου
Trans.ephē de autō o kyrios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ēs pistos epi pollōn se katastēsō eiselthe eis tēn charan tou kyriou sou

Algemeen

Zie ook: Mattheus 24:45, Lukas 12:42

Aantekeningen

En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εφη
zeide

-
δε
En
αυτω
zijn
ο
-
κυριος
heer
αυτου
tot hem
ευ
Wel
δουλε
dienstknecht
αγαθε
gij goede
και
en
πιστε
zijt gij getrouw
επι
over
ολιγα
weinig
ης
geweest

-
πιστος
getrouwe
επι
over
πολλων
veel
σε
zal ik
καταστησω
zetten

-
εισελθε
ga in

-
εις
in
την
-
χαραν
de vreugde
του
-
κυριου
heeren
σου
uws

En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!