Mattheus 25:23

SVZijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.
Steph εφη αυτω ο κυριος αυτου ευ δουλε αγαθε και πιστε επι ολιγα ης πιστος επι πολλων σε καταστησω εισελθε εις την χαραν του κυριου σου
Trans.ephē autō o kyrios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ēs pistos epi pollōn se katastēsō eiselthe eis tēn charan tou kyriou sou

Aantekeningen

Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εφη
zeide

-
αυτω
Zijn
ο
-
κυριος
heer
αυτου
tot hem
ευ
Wel
δουλε
dienstknecht
αγαθε
gij goede
και
en
πιστε
zijt gij getrouw
επι
over
ολιγα
weinig
ης
geweest

-
πιστος
getrouwe
επι
over
πολλων
veel
σε
zal ik
καταστησω
zetten

-
εισελθε
ga in

-
εις
in
την
-
χαραν
de vreugde
του
-
κυριου
heeren
σου
uws

Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!